Ухаанд ургасан эзэнт гүрний эрэл

Бүтээлийн тайлбар

Уншигчидад толилуулж буй энэхүү ном орчин үеийн шинжлэх ухааны зохиол бүтээл туурвидаг хэвшимэл төрөл зүйлийн алинд ч үл хамаарна. Хэдийвээр энэхүү ном өргөн олон уншигчидад зориулсан, танин мэдэхүйн энгийн хэллэгээр бичигдсэн боловч шинжлэх ухааныг сурталчилан дэлгэрүүлэх найруулал гэж нэрлэхэд төвөгтэй. Ном маань яах аргагүй таниулах, дэлгэрүүлэх агуулга, хэлбэртэй. Гэхдээ судалгаа шинжилгээний дүнг цөөн мэргэжилтний явцуу хүрээнд танилцуулдаг хэвшил дадал болсон арга, хэлбэр биш харин уг номонд агуулагдаж буй судалгаа, шинжилгээний цоо шинэ арга, хандлагыг анх удаа нийтлэн нийтэд хүргэж байгаа онцлогтой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч