Ноён гэгээний нутгаар

Бүтээлийн тайлбар

Он цагийн эрхшээлээр олон зүйл ул мөргүй мартагдахын гачлан байдаг тул “Говийн V ноён Гэгээний нутгаар” хэмээх намтар, түүхийн зарим онцлог зүйлийн хураангуйг эмхэтгэхийн учир нь хүмүүн бүр унаган нутгийнхаа уул ус, газар нутаг, үүх түүх, үйл явдлын он цаг, орон зайг танин мэдэхүйн үүднээс, оюутан залуус хойч үеийнхний судалгааны ажилд нь зориулвай.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч