Говийн ноён гэгээний тууж II

Бүтээлийн тайлбар

Ертөнцийн юмс үзэгдлийг таньж мэдрэх тусам түүний оюуны цар хүрээ тэлж, цагийн будангүй хийгээд хүрээлэн буй харанхуй түгжигдмэл байдлыг эс тэвчин үзэл санааны хувьд зөрчилдөж байгаад энэ туужийн гол санаа оршино.

Контентын хэсгээс