Монголын хөрөнгийн зах зээл ба макро-эдийн засгийн үзүүлэлтүүд хоорондын хамаарал- ТОР20 загварыг боловсруулах нь

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монголын хөрөнгийн зах зээл ба макро-эдийн засгийн үзүүлэлтүүд хоорондын хамаарал- ТОР20 загварыг боловсруулах нь

О.Баясгалан

Монголын хөрөнгийн зах зээл ба макро-эдийн засгийн үзүүлэлтүүд хоорондын хамаарал- ТОР20 загварыг боловсруулах нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын Үнэт цаасны зах зээлийн үнэ буюу ТОР-20 индексийг Макро-эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээр загварчлан, индекс болон үзүүлэлтүүдийн хоорондын хамаарлыг үнэлэхэд чиглэгдэнэ

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# хөрөнгө# зах зээл# эдийн засаг