Очирт уулын бичиглэл

Бүтээлийн тайлбар

Ай, миний яв ягаахан саргай! Аян замын бэлчирт алганы минь хээтэй үлд дээ Анхилхан чи гундаж гандахыг мэдэхгүй, Ав адилхан над шиг бас аз жаргалыг үзээгүй Ариухан гоо чинь тийм л түмэн битүүлгийн чанад аа....

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч