Оросын мөнгөн үеийн яруу найрагчид

Бүтээлийн тайлбар

Ер агуу их зүйлд зүрхлэн гар хүрнэ гэдэг эсвэл өөрөө агуу их байгаагийнх эсвэл бүр тэнэгийн дотор амгалан гэгчийнх буй заа. Тэр тусмаа ертөнцийн оюуныг зуун зууны туршид очир алмаас мэт гэрэлтүүлж ирсэн сонгодог шүлгийн мөр бадгуудтай оролдоно гэдэг! Юу боловч мэргэн уншигч танаас хүлцэл өчихийн учир нь молхи бичээч би бээр хоёр дахь ангиллын эгнээнээс тэнгэр өөд гар сунгаж байгаагийнх билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч