Монгол улсын арьс ширний салбарын эцсийн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх боломж

Бүтээлийн тайлбар

Арьс ширний үйлдвэрлэлд тулгамдаж буй асуудлыг судалж, дүгнэх тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлж, эцсийн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх талаар санал дэвшүүлэхэд оршино.

Контентын хэсгээс