Монгол улсаас Хятад улсад дулааны аргаар боловсруулсан мах, махан бүтээгдэхүүн экспортлох боломж, зах зээлийн жишиг судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Хятад улсын мах махан бүтээгдэхүүний салбарын дотоод болон гадаад орчны шинжилгээг хийж Монгол улсаас мах экспортлоход анхаарах зүйл болон хэрэгжүүлж болох арга хэмжээг илрүүлэн, таамаглал дэвшүүлэхэд ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс