Жижиг дунд аж ахуй нэгжийн төсөл хэрэгжүүлэх боломжийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Дипломын ажлын сэдэвийн хүрээнд Алтантэрэм ХХК-н сүүлийн 2014-2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд харьцааны шинжилгээ хийн тус компанийн хэрэгжүүлэх гэж буй “Karakorum төсөлд” үнэлгээ хийж энэхүү төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэнээр тус компанид эерэг болон сөрөг нөлөөлөх эсэхийг судлах зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч