Ангилал:Диплом
Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн хэрэгжилт

Бүтээлийн тайлбар

Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдлыг судлан үнэлэлт дүгнэлт өгөх, бэрхшээлтэй асуудлыг тогтоох, шийдвэрлэх нөлөө үзүүлэхүйц онол практикийн судалгаа хийхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч