Хөрөнгө оруулалтын төслийн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Дипломын ажлыг боловсруулах явцад төслийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээний онол арга зүйн асуудлыг судлан, “Дрийм Лайм” ХХК-ийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх чиглэлээр хийх гэж байгаа хөрөнгө орулалтын төсөлд үр ашгийн шинжилгээ хийж удирдлагад хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад туслан хэрэгтэй мэдээллийг нь бий болгох зорилготой юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч