Далайд гарцгүй орнуудын хөгжлийн загвар, бүгд найрамдах ардчилсан лаос ард улсын жишээн дээр

Бүтээлийн тайлбар

Далайд гарцгүй орнуудын хөгжилд тулгамдаж буй асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэхээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын байгууллага болон дагаж мөрдөгддөг гэрээ конвенцийг судалж, далайд гарцгүй ч эдийн засгийн хөгжлийн гарцаа зөв тодорхойлж, эдийн засаг нь эрчимтэй хөгжиж буй Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард улсыг загвар болгон судлахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч