Лизингийн өнөөгийн байдал түүнийг хөгжүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Лизингийн үйлчилгээг хүлээн авч буй хэрэглэгчид нь хэн болох, тэдний хүсэл сонирхолд лизингийн өнөөгийн байдал нийцэж байгаа эсэх ба лизингээр гол төлөв ямар төрлийн бүтээгдэхүүнийг авдаг талаар мэдэхийг зорьсон юм.

Контентын хэсгээс