Үйлчилгээний байгууллагад чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

“Жаст ойл” ХХК-ний чанарын бодлого, зорилго ба үүрэг хариуцлагыг тодорхойлон, тэдгээрийг чанарын төлөвлөлт, чанарын хяналт, чанар хангалт болон чанар сайжруулалт зэрэг аргаар чанарын тогтолцооны хүрээнд хэрэгжүүлдэг, удирдлагын ерөнхий чиг үүргийг тодорхойлж, компаний чанарын гарын авлага боловсруулах.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч