Гадаадын жуулчдад монгол хэлээр харилцахад нь туслах гар утасны програм

Бүтээлийн тайлбар

Интернэтгүй ашиглах боломжтой, Монгол хэлний түгээмэл хэрэглэгддэг үгсийн монгол дуудлагатай аппликейшн зохион бүтээх зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч