Иргэншил хоорондын мөргөлдөөн ба исламын иргэншлийн хэтийн төлөв

Бүтээлийн тайлбар

Исламын иргэншил хүчирхэгжсэнээр ирээдүйн олон улсын харилцаанд хэрхэн нөлөөлөхийг тодорхойлох, Өрнийн иргэншил Исламын иргэншил хооронд зөрчил, мөргөлдөөн үүсэх үү гэдгийг урьдчилан таамаглаж боломжит хувилбарыг гаргаж түүнийгээ батлах нь ажлын гол зорилго юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч