Ангилал:Диплом
Уул уурхайн салбарын бүтээмжийг дээшлүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Уул уурхайн салбарын түвшин дэх бүтээмжийн онол арга зүйг судлахын зэрэгцээ Уулын баяжуулах “Эрдэнэт “ үйлдвэрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх цогц ажлуудын хүрээнд тус үйлдвэрийн баяжуулах фабрикийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, ажиллах хүчний нөөцийн хамаарал, бүтээмжийн мэдээллийн системийн нөхцөл боломжийг судлан цаашид сайжруулах боломжийг тодорхойлохыг зорьсон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч