Ангилал:Диплом
Гаалийн хяналт шалгалтын тогтолцоог судлах нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсад импортоор орж ирж буй жимс ногоонд тавигдаж буй гаалийн хяналт шалгалт, гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл явцыг сайжруулах замаар улсын хил дээр үүссэн хууль бус үйлдлийг арилгах арга замыг тодорхойлох зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч