Зүрхний цахилгаан бичигч төхөөрөмжийг эрүүл мэндийн хяналтад ашиглах нь

Бүтээлийн тайлбар

Хүний биеийн зүрхний үйл ажиллагааг зүрхний цахилгаан бичигч төхөөрөмж ашиглан веб, мобайл аппликейшний тусламжтайгаар байршил харгалзахгүйгээр эмчийн хяналтад байлгах юм. Тус ажлаараа зүрхний цахилгаан бичигч төхөөрөмжийг эрүүл мэндийн хяналтад ашиглагдах боломжийг судлах, түүнд зориулсан веб болон мобайл аппликейшнийг загварчлах зорилготой.

Контентын хэсгээс