Ангилал:Диплом
Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчоор дамжуулан санхүүгийн болон татварын тайлагналыг сайжруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Төр, татвар төлөгчийн татвараа төлөх, хураах харилцаанд гүүр болох “Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч”-ийн тогтолцоог судлах, Монгол улсад энэ тогтолцоог нэвтрүүлсний үр дүнд санхүү болон татварын тайланг үзүүлэлтүүдэд хэрхэн нөлөөлөх талаар судлахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч