Ангилал:Диплом
НӨАТ-ын буцаан олголтыг боловсронгуй болгох

Бүтээлийн тайлбар

НӨАТ-ын үндсэн ойлголт, ОУ-ын туршлага, Монгол Улсын Нэмэгдсэн Өртгийн Албан Татварын тухай хуулийн тооцоолол, тайлагнал, төлөлт, буцаан олголтын харилцааг судалж дүгнэлт санал илэрхийлэхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч