Нийтийн хоолны бүтээгдэхүүний өртөг тооцоололт

Бүтээлийн тайлбар

Нийтийн хоолны салбарын үйл ажиллагааны үндсэн өвөрмөц онцлог нь үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээг нэг байранд нэг дор нэг хугацаанд явуулдагт оршино

Контентын хэсгээс