Өндөр настны тэтгэврийн шинэчлэлийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү дипломын ажлын зорилго нь Нийгмийн даатгалын тогтолцооны үүсэл, хөгжил, зах зээлийн эдийн засгийн харилцааны нөхцөлд хэрхэн бүрэлдэн бий болох түүний оршин тогтнох үндэс болсон тэтгэврийн тогтолцоог шинэчлэх арга замын талаарх зарим асуудлыг боловсруулахад оршсон юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч