Залуусын соёл амралтын цогцолбор төв

Бүтээлийн тайлбар

Залуусын чөлөөт цаг, соёл боловсрол, оюуны болоод бие бялдарын түүнчлэн зөв нийгэмшилт, хөгжил төлөвшилтийг дэмжих үйл ажиллагаа ба бүх талын зориулалт бүхий цогцолбор төвийг байгуулах зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч