Эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийг сайжруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Дорноговь аймгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор санхүүжилтийн тулгамдсан зарим асуудлыг тодруулах, зөвлөмж боловсруулах.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч