Монгол улсын хайлуур жоншны экспортыг нэмэгдүүлэх асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын хайлуур жоншны нөөц, олборлолтын өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодруулан төрөөс болон хайлуур жонш экспортлогчдын зүгээс Монгол улсын хайлуур жоншны экспортыг чанаржуулан, гадаад худалдаанаас олох орлогын хэмжээг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай байгаа хүчин зүйлсийг тодруулахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч