Эртний Египетийн хувцаснаас сэдэвлэсэн гоёлын даашинз-2014

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажил нь Эртний Египетийн хэв шинжит зүйлсээс сэдэвлэсэн орчин үеийн загварын чиг хандлага, хэлбэр силуэтийг тусгасан гоёлын даашинзны дизайн шийдэл боловсруулахад гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч