Ангилал:Диплом
Монгол улсын нүүрсний экспортын үр ашгийг дээшлүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Нүүрсний үнэнд нөлөөлөгч хүчин зүйлийг тодорхойлох экспортын үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч