Хүүхдийн номын ордон их танхимын дахин төлөвлөлт

Бүтээлийн тайлбар

Цэцэрлэг болон ЕБС-н бага ангийн сурагчдыг цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд тусалж, илүү шинэлэг орчин үеийн номын сантай болгох бөгөөд танин мэдэхүйн сургалт, хүүхдэд зориулсан хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардлага хангахуйц орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхийг зорьж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч