Бондыг санхүүжилтийн эх үүсвэр болгож ашиглах асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Бондын талаар онол аргазүй, практик асуудлыг судлан шинжилсний үндсэн дээр зарим байгууллагын үйл ажиллагаанд судалгаа явуулж түүнийг цаашид ард түмний өргөн хэрэглээ болгож ашиглахад нь зарим зөвлөмж, санал дүгнэлт гаргахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч