Монгол эмэгтэй хүний бие галбирт тохирсон гоёлын даашинзны зарим шийдэл

Бүтээлийн тайлбар

Судалгаанд тулгуурлан 35-40 насны эмэгтэйчүүдийн бие галбирт тохирсон гоёлын даашинзны шийдлийг гаргах, гоёлын даашинзны хэрэглээг судлах, 35-40 насны эмэгтэйчүүдиин бие галбирын онцлогийг судлахад оршино

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч