Сэтгэл судлалын хүрээлэн

Бүтээлийн тайлбар

Сэтгэл судлалын хүрээлэнгээр үйлчлүүлж буй хүмүүст тухтай тохилог орчныг бүрдүүлэх, сэтгэл судлалын хүрээлэнгийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, орчин үеийн дизайны шийдэл уур амьсгалтай сэтгэл судлалын хүрээлэнг байгуулна.

Контентын хэсгээс