Монгол тоглоом наадгайн төвийн интерьер, экстерьерийн төсөл

Бүтээлийн тайлбар

Монгол тоглоом наадгай , ёс заншлыг хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх , хадгалж хамгаалах төдийгүй, мартагдсан тоглоом наадгай , ёс заншлыг сэргээж, хүүхэд залуучуудад сурталчилан таниулах төвийг бий болгох.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч