СХД-ийн 7-р хороо орчмын газрын дахин төлөвлөлт

Бүтээлийн тайлбар

СХД-ийн 7-р хорооны хэсэг газар дүүргийн онцлог, дүр төрхийг илэрхийлсэн, орон сууц, амины орон сууц, сургууль, цэцэрлэгийн бүс нутгийг хэсэгчилсэн төлөвлөж, байгаль орчинд ээлтэй хорооллыг бий болгон хөгжүүлэх төлөвлөлтийн шийдэл боловсруулна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч