Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг венчур хөрөнгө оруулалтаар санхүүжүүлэх

Бүтээлийн тайлбар

Жижиг дунд үйлдвэрийн санхүүжилтийг венчур хөрөнгө оруулалтаар нэмэгдүүлэх арга замыг тодорхойлох.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч