Аж ахуйн нэгж байгууллагын авлагын удирдлага зохион байгуулалтын асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын авлага, түүний удирдлагыг сайжруулах, авлагын удирдлага хяналтын үйл ажиллагааг боловсронгүй болгоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч