Оюуны урлан дизайны цогцолбор төвийн интерьер, экстерьер, ландшафтын төсөл

Бүтээлийн тайлбар

Монголд буй Интерьер дизайн , График дизайн , Хувцас дизайны салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага холбоонуудыг нэг дор төвлөрүүлж , тэдгээрийн харилцаа холбоог өргөжүүлэх , үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалт бүхий дизайны цогцолбор төвийн интерьер экстерьер , ландшафтыг төлөвлөхийг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч