От кутюрээс сэдэвлэсэн өдөр тутмын хувцас

Бүтээлийн тайлбар

Төрөл бүрийн чимэглэлийн арга, аргачлалуудыг судлан 18-32н насны эмэгтэйчүүдэд зориулсан өвөрмөц rap урлалын аргыг хувцсандаа ашиглан чимэглэсэн өдөр тутмын хувцасны коллекц боловсруулах

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч