Буриад хувцаснд орчин үеийн дизайны шийдэлт хийх нь

Бүтээлийн тайлбар

Буриад угсаатны хувцас хэрэглэл болон түүнтэй холбогдох ёс заншил, хувцасны загвар хийц, өнгө, бэлэгдэл түүнчлэн буриадын зарим зан үйл зэргийг судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч