Дауны синдромтой хүүхдүүдийн нийгэмлэгийн интерьер дизайны шийдэл

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсад анх 2008 онд Дауны холбоо байгуулагдан үйл ажиллагаа жижиг хүрээнд явуулдаг бөгөөд одоогоор Улаанбаатар хотын 300 хүүхэд бүртгэлтэй байдаг бол цаашлаад хөдөө орон нутгаас Даунтай хүүхдүүдийг нэгтгэн тэдэнд зориулсан нийгэмлэг бий болгох.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч