Гоо сайхны байгууллагын стратеги төлөвлөлт

Бүтээлийн тайлбар

Гоо сайхны “Бямбаа” салон, зах зээлийн өрсөлдөөнд ямар бодлого баримтлах, хөрөнгө оруулалт болон маркетингийн төлөвлөгөө хэрхэн боловсруулах тухай асуудлыг авч үзнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч