Гарсон стилээс сэдэвлэсэн өдөр тутмын гадуур хувцас

Бүтээлийн тайлбар

Гарсон стиль дээр тулгуурлан эрэгтэй, эмэгтэй аль нь ч өмсөж болохоор орчин үеийн загварын чиг хандлагыг нэгтгэн хослуулсан шинэлэг шийдэлтэй пальтоны коллекц боловсруулах.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч