Мэргэжил танилцуулах интертайнмэнт төв

Бүтээлийн тайлбар

Хүүхэд залуусын цагийг зөв боловсон өнгөрөөх газрыг нэмэгдүүлж, тэдний ирээдүйн мэргэжлээ сонгоход нь туслах зорилгыг хамгийн түрүүнд тавьсан ба нийгмийг соён гэгээрүүлэх үүргээ ухамсарлах түгээх нийгэмд мэдүүлэх зорилготой.

Контентын хэсгээс