Монголын анхны цахилгаан автомашины шоурумын интерьер дизайн

Бүтээлийн тайлбар

Монгол брэнд, монгол хүний ур чадварыг сурталчлах, цахилгаан автомашиныг дэлгэрүүлэх, эко амьдралын хэв маягийг сурталчлан амьдарч буй орчиндоо эерэгээр нөлөөлөхүйц анхны Монгол автомашины шоурумыг стандартад нийцүүлэн, Дэлхийн томоохон автомашины брэндүүдтэй энэ зэрэгцэх интерьер дизайны шийдэл бүхий орон зайг бий болгох юм.

Контентын хэсгээс