Ангилал:Ном
Химийн урвалын тэгшитгэл (Органик хими)

Бүтээлийн тайлбар

Химийн урвалын тэгшитгэл гэдэг нь химийн тэмдэг ба томъёоны тусламжтайгаар химийн урвалыг илэрхийлсэн бичлэгийг химийн урвалын тэгшитгэл гэнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч