Ангилал:Ном
Боловсролын стандарт

Бүтээлийн тайлбар

Нийгмийн хөгжлийн шаардлагаар боловсролыг стандарчилах асуудал чухлаар тавигдах боллоо. Сүүлийн үед энэ талаар нилээд өргөн яригдах болсон боловч хэвлэл мэдээллээр сурталчлах нь бага байна. В.А.Беспалько "Боловсролын стандартчилал" гэсэн номыг 1994 онд Ц.Доржийн орчуулгаар хэвлэснээс өөр ном товхимол ч ховор байна. Багш нарын хүсэлтийн дагуу энэ жижиг товхимолыг чадан ядан бэлтгэв.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч