Ангилал:Ном
Химийн эхлэл II

Бүтээлийн тайлбар

Ерөнхий химийн үндсэн дээр органик хими, органик биш хими зэрэг бусад салбаруудын тухай судалж химийн ач холбогдолтой танилцаж химийн томьёо, тэгшитгэл зохиох, тэдгээрийг ашиглан тооцоо хийх, химийн туршлага явуулах, мэдлэгээ ахуй амьдралдаа ашиглах, химийн бодис урвалтай зөв харьцах чадвар, дадал эзэмшинэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч