Ангилал:Ном
Хими, химийн технологийн тайлбар толь

Бүтээлийн тайлбар

Хими, химийн технологийн нэр томьёо нь ихэвчлэн грек, латин үгээс гаралтай бөгөөд олон улсад нэгэн адилаар хэрэглэгддэг онцлогтой. Манай орны хувьд олон жилийн туршид хими, химийн технологийн мэдлэгийг орос хэлээр кирил бичгээр дамжуулан авч эзэмшиж байсан учраас тэр хэлбэрээрээ хэвшиж тогтсон билээ. Манай хэлний мэргэжилтэн эрдэмтэд нэлээд нэр томьёог орчуулан тогтоосон боловч ихэнх хэрэглэгчид түүнийг нь биш, оросоор дамжуулан авсан олон улсын нэр томьёог хэрэглэсээр иржээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч