Үд дундын зогсоол

Бүтээлийн тайлбар

Дааган хар морь нь

Далайг гатламаар хүлэг

Дагва ламын Монцойхон

Даржин орны Лянхуа

Нутгийн өвгөд хөгшидийн зохиосон дуунаас...

Намайг тэтгэж хүн болгосон ачит эмээдээ 

Шүтээнд нь зул барьж амжаагүй ч

Шүлгээр зул өргөе... Зохиогч

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч