Ангилал:Ном
Эх дэлхий ба 17 зорилгууд

Бүтээлийн тайлбар

НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг танилцуулсан, хэвлэн нийтлэх эрх нь нээлттэй энэхүү комикийг оюутан суралцагчдад зориулж англи хэлнээс орчуулав.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч