Эх дэлхий ба 17 зорилгууд

Бүтээлийн тайлбар

НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг танилцуулсан, хэвлэн нийтлэх эрх нь нээлттэй энэхүү комикийг Отгонтэнгэр Их Сургуулийн оюутнууд дахин зурж, Англи хэлнээс орчуулав.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч